🔰 เมืองท่าปูซาน
🔰 มรดกโลกเคียงจู
🔰 อุทยานสุสานหลวงทูมูลี
🔰 หอดูดาวชอมซองแด
🔰 วัดพุลกุกซา
🔰 ถ้ำซอกกูรัม
🔰 ทะเลสาบโพมุน
🔰 ปูซาน
🔰 สะพานกระจกออรุคโด
🔰 สวนยงดูซาน
🔰 หอคอยปูซาน
🔰 วัดแฮดงยงกุงซา
🔰 เอเปคเฮ้าส์
🔰 ช้อปปิ้งนัมโพดง
🔰 BIFF SQUARE
🔰 ตลาดปลาจากาลชิ
🌸🌸 เทศกาลดอกเชอร์รี่บานเมืองจินแฮ 🌸🌸
🔰 ซานโตรินีเกาหลีหมู่บ้านกัมชอน

✈✈ สายการบินโคเรียนแอร์ KE
📅 2 – 6 เมษายน 2563

โปรแกรม : http://bit.ly/31NDrUP

🏷️ ราคาท่านละ 27,900 บาท